O kancelarii

Usługi Kancelarii są dedykowane konsumentom zadłużonym z tytułu kredytów złotowych i walutowych. Obejmują one dochodzenie roszczeń będących konsekwencją stosowania przez banki niedozwolonych postanowień umownych oraz obronę kredytobiorców przed roszczeniami banków z tytułu tych kredytów, na etapie postępowaniu sądowego i postępowania egzekucyjnego, w tym poprzez występowanie z pozwami o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (b.t.e.).

Uzupełniająco, Kancelaria świadczy usługi doradztwa klientom poszkodowanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia indywidualne i grupowe z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (polisolokaty).

Kancelaria proponuje bezpłatną analizę umowy kredytowej i regulaminu kredytowania (lub warunków ubezpieczenia i regulaminu funduszu), dokumentacji obejmującej wypowiedzenie umowy i postępowanie sądowe i egzekucyjne, wraz z ewentualną dotychczasową korespondencją z bankiem (ubezpieczycielem). Analiza zawiera podsumowanie klauzul niedozwolonych i możliwych roszczeń oraz rekomendację co do sposobu postępowania.

Wynagrodzenie jest uzgadnianie indywidualnie z Klientami. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, w szczególności, przeciwko którym prowadzona jest egzekucja, proponowane są specjalne zasady dotyczące wynagrodzenia Kancelarii.

Zapraszamy osoby zainteresowane do przesłania kopii dokumentacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej (lub dostarczenie osobiście do Kancelarii) w celu otrzymania bezpłatnej analizy i rekomendacji.

Zespół

Podstawowym przedmiotem działalności naszej Kancelarii jest obsługa osób fizycznych - konsumentów. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności takie dziedziny prawa jak: prawo bankowe, prawo cywilne, prawa konsumenta.

Paweł Kawarski

Paweł Kawarski rozpoczął w lipcu 2015 r. indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego, po wieloletnim doradztwie w renomowanej kancelarii warszawskiej, motywowany rosnącym zainteresowaniem i potrzebami konsumentów w relacjach z instytucjami finansowymi.

Paweł Kawarski przed rozpoczęciem praktyki na własny rachunek w 2015 r., był prawnikiem w Kancelarii „Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak”, w której doradzał w zagadnieniach szeroko pojętego rynku kapitałowego i finansowego: w transakcjach obejmujących publiczne i prywatne oferty papierów wartościowych, przejęcia i łączenia spółek publicznych i prywatnych, a także zajmował się wdrażaniem programów akcjonariatu pracowniczego spółek zagranicznych wśród pracowników spółek polskich. Doradztwo obejmowało również zagadnienia zabezpieczenia wierzytelności i dochodzenia roszczeń. Doświadczenia zdobyte w tej Kancelarii są komplementarne z usługami świadczonymi na rzecz osób fizycznych - kontrahentów instytucji finansowych, banków i ubezpieczycieli.

Poprzednio, w szeregu jednostkach organizacyjnych polskich banków i przedsiębiorstw prywatnych Paweł Kawarski zdobywał podstawowe umiejętności prawnicze. Różnorodność zagadnień jakimi zajmował się w toku pracy zawodowej w tych jednostkach, w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas późniejszej praktyki, pozwala na adekwatne reagowanie na potrzeby Klientów.

Paweł Kawarski ukończył aplikację i złożył egzamin radcowski w 1996 r., jest on członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 23 listopada 2001 r.

Paweł Kawarski jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyplom Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego otrzymał w 1992 r.

Praktyka i spostrzeżenia nabyte w ramach wykonywania obowiązków zawodowych są pomocne w działalności publicystycznej i w toku zaangażowania społecznego.

Kontakt

Paweł Kawarski
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Domaniewska 47 lok. 103
02-672 Warszawa

+48 600 042 143
pawel@kawarski.com

Mapa dojazdu