Interwencje

Uchwała Sądu Najwyższego z 23 VI 2015 r., III SW 66-15

Postanowienie Sądu Najwyższego z 17 VI 2015 r., III SW 55-15

Postanowienie Sądu Najwyższego z 25 X 2011 r., III SW 83/11

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 26 V 2011 r.

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z 22 IX 2007 r.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 X 2004 r., VI ACa 132/04

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 15 X 2004 r., XVII Amc 41/02

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich z 28 X 2004 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 26 VI 1997 r., III SW 306/97