Publikacje

Elektroniczny System Przekazywania informacji w świetle nowego sposobu komunikacji raportów bieżących i okresowych
“Parkiet”, 13 stycznia 2016 r.

“Kiedy powinno być ogłoszone wezwanie”
“Parkiet”, 9 maja 2015 r.

“Po co agencje informacyjne spółkom giełdowym”
“Parkiet”, 20 marca 2015 r.

Securities Law in Poland-International Securities Law Handbook
Wolters Kluwer Law & Business, 1 grudnia 2014 r., autorzy: Paweł Kawarski,
dr Andrzej W.Kawecki

“Prawo w Polsce nie zachęca do sprzedaży akcji pracownikom”
„Dziennik Gazeta Prawna”, 2 października 2014 r.

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 25 X 2011 r., III SW 83-11
„Państwo i Prawo”, maj 2013 r.

Wybrane aspekty art. 105 ust. 4 prawa bankowego
„Monitor Prawa Bankowego”, maj 2012 r.

Architektura systemu przesyłania informacji poufnych i raportów
2 kwietnia 2012 r.

Przekształcenie, upadłość i likwidacja firmy
Wydawnictwo “Biblioteczka Pracownicza”, 2004 r., autorzy: Krzysztof Hałub,
Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Paweł Kawarski

Czym jest prospekt emisyjny
„Rzeczpospolita”, 3 kwietnia 1998 r.

Publicznie, ale poza giełdą
„Rzeczpospolita”, 18 lutego 1997 r.

Struktura akcjonariatu
„Rzeczpospolita”, 6 sierpnia 1996 r.

NFI ponad prawem
„Nowa Europa”, 1 sierpnia 1996 r.